Mantar-Bakteri Oranları (F:B Oranı) Bitki Büyümesi İçin Önemli mi?

  • Bunu Paylaş
Lynn Blair

Mantarların bakterilere oranının farklı toprak türlerinde ve farklı bitki topluluklarında değiştiği bir süredir bilinmektedir. Ormanlarda mantar oranı daha yüksekken, otlak ve tarım topraklarında bakteri oranı daha yüksektir. Bu durum, bitkilerin mantar-bakteri oranı ihtiyaçlarına göre ayarlandığında en iyi şekilde büyüdüğü fikrini doğurmuştur.bakteri oranı, aynı zamanda toprağı değiştirmek için modifiye eder.

Bu yazıda bu fikri destekleyen bilime bakacağım.

Mantar-Bakteri Oranları Bitki Büyümesi İçin Önemli mi?

Mantar/Bakteri Oranı

Mantarlar bakterilere kıyasla nispeten daha büyüktür. Mantar:bakteri (F:B) oranından bahsettiğimizde aslında bu iki organizmanın gerçek sayısından değil biyokütlesinden bahsediyoruz.

Bu oran için birçok farklı toprak türü analiz edilmiştir.

  • İğne yapraklı orman: 100 ila 1.000
  • Yaprak döken orman: 5 ila 100
  • Yabani Otlar ve Otlaklar: 0,1 ila 1
  • Tarım alanları 0,1 ila 1

Rusya'da çeşitli biyomları içeren 47 sahayı inceleyen bir çalışma, "F:B oranlarının her zaman birden yüksek olmasıyla (ortalama 4,9) mantarların bakterilere göre daha baskın olduğunu ortaya koymuştur. Doğal sahalar, tarımsal olanlara (ortalama 3,5) kıyasla daha yüksek F:B oranlarıyla (ortalama 5,6) karakterize edilmiştir."

Ormanlar çok sağlıklı topraklara sahipken, tarım toprakları daha az sağlıklıdır. Bu durum, daha yüksek göreceli mantar popülasyonuna sahip olmanın daha sağlıklı toprakla sonuçlandığı fikrine yol açmıştır.

Dr. Ingham ve Toprak Besin Ağı Okulu

Dr. Ingham, mantar-bakteri oranlarını ölçen ilk çalışmalardan bazılarını yaptı. Daha sonra her bitkinin tercih edilen bir oranı olduğu ve bahçıvanların ve çiftçilerin yetiştirdikleri bitkiler için bu 'optimum' oranı oluşturmaları gerektiği konseptini geliştirdi.

Bahçıvanlar bunu nasıl yapar? Her şey toprağı ölçmek ve mevcut F:B oranını belirlemekle başlar.

Dr. Ingham's Soil Food Web School, mikroskop altında mikropları nasıl tanımlayacağınızı ve sayacağınızı öğretecek kurslar sunmaktadır. Şirket, bu bilginin F:B oranını hesaplamanıza olanak sağlayacağını iddia etmektedir.

Bu kavramların birçoğu Teaming With Microbes kitabında belgelenmiştir ve ben de bu kitabın detaylı bir incelemesini yapmıştım.

Toprak Besin Ağı Okulu bu fikri yayan tek grup değildir. Kore Doğal Tarımı (KNF) ve Permakültür formlarında da tartışılmaktadır.

Mantar/Bakteri Oranı Hakkında Gerçekler

Bilim insanları, farklı toprakların farklı oranlara sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Ayrıca, toprak işleme ve sentetik gübre kullanımı gibi tarımsal uygulamaların bakteri büyümesini destekleme eğiliminde olduğu da kabul edilmektedir.

Organik madde eklemek toplam mikrop popülasyonunu artırır. Yüksek C/N oranına sahip organik madde kullanmak mantar gelişimini, düşük karbonlu organik madde kullanmak ise bakteri gelişimini destekler, ancak malç olarak kullanılan veya toprağa işlenen odun yongalarını inceleyen bir çalışmada F:B oranında bir değişiklik bulunamamıştır. Toprak işleme mantar gelişimini azaltır.Toprağa verilen azot, toprak biyokütlesini mantar baskınlığından bakteri baskınlığına dönüştürmüştür.

Bilimin hemfikir olmadığı konu, bitkilerin en iyi belirli bir F:B oranına sahip toprakta yetiştiği fikridir.

Tavuk mu Önce Geldi Yumurta mı?

Ormanlardaki toprağın yüksek bir mantar-bakteri oranına sahip olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu, ağaçların bu kadar yüksek bir oranda büyümesi gerektiği anlamına mı geliyor? Önce hangisi geldi, orman mı yoksa mantarların hakim olduğu toprak mı? Cevaplanması gereken kilit soru budur.

Tarım toprağını alıp mantar oranını artıracak şekilde modifiye edersek, ağaçlar daha iyi büyür mü? Ağaç yetiştirmek için modifikasyon gerekli mi?

Yoksa bu, ağaçların tarım toprağında gayet iyi büyüyeceği ve zamanla varlıklarının toprağı mantar büyümesini destekleyecek şekilde değiştirdiği bir durum mu?

Bilim F:B Oranını Nasıl Ölçüyor?

Topraktaki mantar ve bakteri miktarını ölçmenin çok sayıda yolu vardır, ancak bu testlerden elde edilen sonuçlar büyük farklılıklar gösterir. Işık mikroskobunun bile önemli kusurları vardır. Test uzmanları, büyüklükleri ve canlı ve ölü mantarları ayırt etmenin çok zor olması nedeniyle mantarları aşırı sayma eğilimindedir. Sayımlardan kütleye dönüştürme de bir sorundur.

Bilim insanları bile oranı ölçmek için en iyi yöntem konusunda hemfikir değildir: "F:B oranlarını hesaplamak için kullanılan tüm farklı yöntemler ve dönüştürme faktörleri nedeniyle, farklı çalışmaları karşılaştırmak şüphelidir."

Bazı Yaygın Örnekler

Otlar ve ağaçlar çok farklı F:B oranlarında büyürler. Bunu ilk duyduğumda hemen modern bir park hayal ettim. Çimenlerle çevrili bir sürü sağlıklı yaşlı ağaç. Hem ağaçlar hem de çimenler iyi büyür ve bu parklar her türlü toprakta bulunur. Farklı oranlara ihtiyaç duyuyorlarsa bu iki bitki türü birlikte nasıl bu kadar iyi büyüyebilir?

İyi kullanılmış bir tarım arazisini ele alın ve doğanın devralmasına izin verin. Ne olur? Yabani otlar toprağı oldukça hızlı bir şekilde kaplar. Kısa bir süre sonra çalılar ve öncü ağaçlar büyümeye başlar. Sonunda kozalaklı ağaçlar ortaya çıkar. Ağaçlar ve özellikle kozalaklı ağaçlar yüksek mantarlı topraklara ihtiyaç duysaydı, neden büyüsünler? Tarım toprağı ve yabani otların altındaki toprak bakteriyel topraklardır, ağaçlar için tamamen uygun değildir,F:B oranı önemliyse.

Bir YouTube videosunda Dr. Ingham, brassicaların bakteriyel olarak baskın bir toprağa, domateslerin ise daha mantarlı bir toprağa ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak bahçıvanlar yıllardır bu ürünleri yan yana yetiştiriyor.

Peki ya hidroponik? Bitkiler toprak ya da mikroplar olmadan oldukça iyi büyüyor gibi görünüyor.

Sağduyulu örnekler, özel mantar-bakteri oranlarına ihtiyaç duyulduğunu desteklememektedir.

Bilim Ne Diyor?

Farklı F:B oranlarında bitki büyümesini inceleyen çalışmalar için bir arama yaptım. Tek bir tane bile bulamadım. Eğer bulursanız, lütfen aşağıdaki yorumlara bağlantıyı ekleyin.

Bitki listelerini ve tercih ettikleri F:B oranını kontrol ettim ve bilimsel topluluktan hiçbirine rastlamadım. Bir mikrop satıcısının çok kısa bir listesi vardı, ancak kaynağa referans vermedi ve "Çoğu meyve bahçesinin yüksek bir orana ihtiyacı olduğunu" iddia etti. Aşağıda belirtilen Research Gate tartışmasındaki yorumlardan biri bunun tersini söylüyordu.

Rodale Enstitüsü, "yabani otlar çok sayıda bakteri içeren bir toprağa ihtiyaç duyar" açıklamasını yapıyor. Hiç orman yangınından sonra toprak görmediler mi? Artan ışıktan yararlanarak hızla yabani otlarla kaplanır.

Birisi Research Gate'te "Farklı ürünler için en uygun mantar-bakteriyel biyokütle oranları nelerdir?" sorusunu sordu.

Kimse böyle bir listeye işaret etmedi ve bir bilim adamı "üretim seviyelerine göre optimum toprak bakteri ve mantar yükünü henüz belirlemedik" dedi, bu da bir liste olmadığını ima ediyor.

Bir çalışmada F:B oranı pH açısından incelenmiş ve pH 4'ten 8'e değiştikçe mantar biyokütlesinin çok fazla değişmediği, ancak bakteri büyümesinin pH'dan çok etkilendiği bulunmuştur. Bakteriler yüksek pH'da daha belirgindir. Asidik toprak alkali topraktan daha yüksek F:B oranına sahiptir. İğne yapraklı ağaçlar da mantarlar gibi asidik toprakta büyümeyi tercih eder - toprak pH'ı iğne yapraklı ormanlardaki daha yüksek F:B oranını açıklayabilir mi?

F:B ile karbon tutulması arasındaki ilişkiyi ve F:B'nin doğal ekosistemleri nasıl etkilediğini anlamaya çalışan çok sayıda araştırma çalışması da vardır. Ancak bu alanda bile oranın önemi konusunda henüz bir fikir birliği olmadığı görülmektedir.

Bitkiler için doğru oranın araştırılmadığı ve bunun mevcut bir öncelik olmadığı açıktır. Mantar-bakteri oranındaki değişikliklerin bitki büyümesini nasıl etkilediğini bilmiyoruz ve herhangi bir bitki için optimum seviyeler hakkında herhangi bir fikrimiz yok. Bitki yetiştirmek için F:B oranının önemini destekleyen herhangi bir grup, mevcut bilimi tamamen görmezden geliyor.

Sayı vs Oran

Daha yüksek mikrop seviyelerine sahip toprağın daha sağlıklı bitkiler yetiştirme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Daha yüksek organik madde seviyeleri mikrop biyokütlesini artırarak toprağı daha sağlıklı hale getirecek, ancak aynı zamanda daha iyi nem tutma, daha yüksek besin seviyeleri ve daha iyi agregasyon gibi başka faydalar da sağlayacaktır.

Organik madde eklemek, toprak işlemeyi ve sıkıştırmayı azaltmak mikrop sayısını artırır. Bu, oranı kontrol etmeye çalışmaktan farklıdır.

Mantar-Bakteri Oranları Bitki Büyümesi İçin Önemli mi?

Oranın bitki büyümesini nasıl etkilediğini bilmiyoruz. Bitkilerin özel bir orana ihtiyaç duyduğu fikrini destekleyen mevcut bir bilim olmadığını biliyoruz. Bahçıvanların daha iyi bitki büyümesi için oranı değiştirmesi gerektiği fikrini de destekleyen bir şey yok.

Toprak ortamının ve orada yetişen bitkilerin mantar bakteri oranını etkilediğinden şüpheleniyorum. Bitkiler mantar büyümesini tetikler, tam tersi değil.

Ormanların daha yüksek bir orana sahip olmasının nedeni, ağaçların lignin gibi sindirimi zor moleküller üretmesidir. Bu bakteriler için besin değildir, ancak daha sonra bakterilerle rekabet ederek oranı değiştiren mantarlar tarafından kullanılabilir. Otlaklar çok daha az lignin ve çok daha iyi bakteri besini üretir ve bu nedenle bakteriler daha iyi performans göstererek oranı düşürür.

Bitkiler herhangi bir oranla büyüyebilir. Otlar daha fazla ışık varsa ormanlarda büyür ve ağaçlar düşük oranlı otlaklarda gayet iyidir.

Bahçıvanların veya çiftçilerin mantar-bakteri oranını manipüle etmeye çalışması gerektiği fikrini destekleyen hiçbir bilim yoktur. Bitkiler için optimum oranın kabul edilmiş bir listesi yoktur. Bir rapor şu sonuca varmaktadır: "Belirli bir toprağı idealize edilmiş 'optimal' bir toprak mikrobiyal topluluğu ile karşılaştırmak hiçbir zaman yararlı olmayacaktır, çünkü 'optimal' bir toprak mikrobiyal topluluğu mevcut değildir."

Lynn Blair tutkulu bir bahçıvan, yazar ve doğa tutkunu. Kendi gelişen bahçesiyle ilgilenme konusunda uzun yıllara dayanan deneyimiyle, bahçeciliğin inceliklerine ve zevklerine dair derin bir anlayış geliştirdi. Lynn'in bitkilere olan sevgisi çocukluğunda başladı; büyükannesinin yemyeşil bahçesini keşfederek ve farklı çiçek ve bitki türlerini öğrenerek sayısız saatler geçirdi.Kırsal kesimdeki küçük bir kasabadan gelen Lynn'in doğayla olan bağlantısı, yazıları için sürekli bir ilham kaynağı olmuştur. Sürdürülebilir bahçecilik uygulamaları konusundaki bilgisini daha da derinleştirerek çevre çalışmaları alanında diploma aldı. Lynn, bahçe işlerinin tedavi edici faydalarına inanıyor ve hızlı tempolu, betonla dolu hayatlarımızda yeşil alanların önemini savunuyor.Lynn, blogu aracılığıyla uzmanlığını, ipuçlarını ve içgörülerini bahçe meraklılarıyla paylaşmayı amaçlıyor. Organik bahçecilik yöntemlerinden bitki tanımlamaya, büyüleyici peyzaj tasarımlarına kadar çok çeşitli konuları ele alıyor. Lynn'in yazıları, sıcak ve ilgi çekici tarzıyla öne çıkıyor ve blogunu her düzeydeki bahçecilik uzmanlığındaki okuyucular için keyifli ve eğitici bir deneyim haline getiriyor.Lynn dizlerine kadar toprağa gömülmediği veya klavyesinde yazı yazmakla meşgul olmadığı zamanlarda yerel botanik bahçelerini, yürüyüş parkurlarını keşfederken veya onu çevreleyen doğal güzellikleri fotoğraflarken bulunabilir. Onun misyonubaşkalarına doğayla yeniden bağlantı kurmaları için ilham vermek, her seferinde bir bitki.